főoldal bemutatkozás KINEK TANÍTOK mit tanítok KAPCSOLAT
MECHANIKA MATEMATIKA ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZABVÁNYOK ACÉL, FA, VASBETON

Mechanika, statika, szilárdáságtan, tartók statikája (közép és felsőfokú képzésben tanuló diákonak)

- mechanika alapjai (erőrendszer résztvevői és tulajdonságai, Newton axiómák)
- közös metszéspontú erők (eredő, egyensúly)
- szétszórt síkbeli erőrendszerek (eredő, egyensúly, több adott irányú és helyű erővel egyensúlyozás)
- Ritter, Culman módszer
- egyszerű tartók
- összetett tartók
- térbeli tartók
- rácsos tartók, összetett rácsos tartók
- igénybevételi ábrák
- hatásábrák
- kiselmozdulások (rúdlánc modellel és munkatételekkel)
- magasabbrendű elméletek
- keresztmetszeti jellemzők (súlypont, elsőrendű nyomaték, másodrendű nyomatékok, inercia sugár, keresztmetszeti tényező, keresztmetszet Mohr köre, főtehetetlenségi irányok, csavarási inercia – hogyan használjunk szelvénytáblázatokat)
- egyszerű igénybevételek (húzás, nyomás, nyírás, hajlítás, csavarás)
- összetett igénybevételek, feszültégi kiskocka, főfeszültségek (síkbeli és térbeli Mohr kör)
- Hooke törvény
- munkatételek
- rugalmasságtan
- stabilitási feladatok
- statikailag határozatlan tartók (egyszeresen, többszörösen):erőmódszer, elmozdulás-módszer, Cross módszer
- tartók elmozdulásai kinematikai egyenletekkel (kiselmozdulások), munkatételekkel
- kinetika, kinematika
- rezgéstan
- súrlódási feladatok
- csigák, kapcsolt rendszerek mozgása
- hajítások és kilőtt puskagolyó eset
- mechanizmusok
- energiamegmaradással kapcsolatos feladatok
- kazán nyomások

Készítette:  Tommyta